Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

نام رهبران سبز، کابوس دولت کودتایی

ندای سبز آزادی: محمود احمدی نژاد که هفته گذشته در مصاحبه فرمایشی با شبکه خبری بین المللی متعلق به نظام، پرس تی وی، مدعی شده بود فتنه 88 با کمترین هزینه جمع شده است و منتقدان دولت او چندان محبوبیتی ندارند در آخرین درخواستی که به شورای امنیت ملی ارائه می دهد از این شورا می خواهد مصوبه ای مبنی بر عدم انعکاس اخبار میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خاتمی در مطبوعات به تصویب برسانند. امری که هرچند با مخالفت اکثریت اعضای شورا مواجه می شود اما این امر مانع از این نیست که وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد نامه ای در ابتدا خطاب به روزنامه های کشور و سپس خبرگزاری های ایسنا و ایلنا صادر نماید و از آنها بخواهد که از آوردن خبر یا تصویر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خودداری کنند.

از آنجا که وزارت ارشاد راساً و به صورت سرخود طق قانون اجازه ندارد مطبوعات را به چاپ یا عدم چاپ مطلبی مجبور کند وقتی مستند قانونی این درخواست مورد سئوال قرار می گیرد وزارت ارشاد شفاهاً و به دروغ این مطلب را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارجاع می دهد. هرچند در نامه هم از ملاحظه “مراجع ذی صلاح امنیتی” گفته می شود و اینکه بازتاب خبر این افراد دارای آثار منفی می باشد.
یک سال پس از برگزاری انتخابات 88 و کودتای انتخاباتی سپاه و دولت احمدی نژاد که به فراگیرشدن جنبش سبز منجر شد دولت احمدی نژاد در هر مناسبتی که قرار بود معیار فراگیری جنبش سبز مورد سنجش قرار گیرد از قرار گرفتن در معرض امتحان خودداری کرد. آخرین آن هم تقاضای برگزاری مجوز راه پیمایی سالگرد انتخابات بود که هرچند در ابتدا وزارت کشور کودتاگران ژست ارائه مجوز را داد اما در نهایت جرات آن را پیدا نکرد که با ارائه مجوز در رقابت با سبزها قرار گیرد.

احمدی نژاد و دولت او در عین حال هرچند در هر مناسبتی از خاموشی فتنه 88 می گویند اما هنوز در هر مناسبتی شهر را در اختیار سپاه و بسیج قرار می دهند و ابایی ندارند که چماقداران خود را در گوشه و کنار شهر به حالت آماده باش نگاه دارند. از این رو اگرچه دولت کودتا و حامیان وی از شکست سبزها می گویند اما با اینحال و یک سال پس از اتفاقات سال 88، از آوردن نام رهبران سبز هم هراسان هستند و از هر مناسبتی استفاده می کنند تا به نوعی سبزها و رهبران آنها را در مضیقه قرار دهند. توگویی آنها خودشان هم در باطن خود و مطابق نظرسنجی های گسترده مسئولان امنیتی از محبوبیت رهبران سبزها آگاه هستند و آنچه که به نام خاموشی فتنه سبز می گویند توهمی است که برای روحیه خود و طرفداران معدودشان به آن محتاج هستند.

از این رو احمدی نژاد هرچند مدعی دولت 25 میلیونی است و از سویی تظاهرات 3 میلیونی سبزها در روز دوشنبه 25 خرداد ماه را با مقایسه رای 14 میلیونی میرحسین موسوی مورد طعنه قرار می دهد اما فراموش می کند تا به یاد آورد در هر دیداری که به مناسبت سفرهای استانی مخصوصاً پس از انتخابات 88 انجام می دهد با استقبالی خجالت آور مواجه می شود. عکس های سفرهای استانی احمدی نژاد و خبرهایی که به خصوص عکاسان و گزارشگران سفرهای استانی رئیس دولت به خصوص در رسانه های نسبتاً مستقل منعکس می کنند به خوبی صحت این امر را نشان می دهد. از این رو عجیب نیست که احمدی نژاد و دولت کودتایی او از هر بهانه ای برای به فراموشی سپردن جنبش سبز و رهبران آن استفاده می کنند. امری که هرچند در کوتاه مدت و به ظاهر مفید است اما کودتاگران را در خوابی خرگوشی فرو خواهد برد تا زمانیکه موسم امتحان فرا رسد که البته چندان دیر هم نخواهد بود

Green Voice of Freedom

Advertisements

Filed under: iran election, Iran News, Iranian protests, revolution, ایران iran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: