Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

فراخوان تشکل های دانشجویی خارج از کشور برای برگزاری مراسم مشترک ١۶ آذر/Call to Students Abroad to Commemorate 16 Azar

scroll down for english translation

گروهی از دانشجویان و همچنین فعالان دانشجویی جنبش سبز مقیم خارج از کشور، در آستانه فرا رسیدن ١۶ آذر و روز دانشجو، طی فراخوانی از دانشجویان ایرانی سراسر جهان خواستار گرامیداشت این روز و سازماندهی مشترک برای برگزاری مراسم همزمان شدند. این تشکل های دانشجویی همچنین خواستار آن شدند که دانشجویان ایرانی خارج از کشور، پژواک فریاد حق‌طلبانه دانشجویان مظلوم داخل کشور در عرصه بین‌المللی شده و فعالیت‌های گسترده‌ای را برای دفاع از مطالبات جنبش دانشجویی ایران سازمان دهی کنند

جرس : متن بیانیه جمعی از تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی ایرانی خارج از کشور در فراخواندن دانشجویان ایرانی برای مراسم ١۶ آذر، به شرح زیر است:ا

در حالی به استقبال روز دانشجو می‌رویم که دانشگاه همچنان سنگر زنده مقاومت در برابر استبداد و اقتدارگرایی است و منازعه بین مدافعان آزادی و سرسپردگان قدرت خودکامه ، محور اصلی تکاپوهای دانشجویی را تشکیل می دهد. اگر چه دانشگاه رنجور از زخم های متعددی است که حاکمیت پادگانی و حامیان دانشگاه مطیع و توجیه‌گر قدرت در طول سالیان اخیر بر پیکره آن وارد ساخته اند، اما کماکان چراغ حقیقت طلبی، خردورزی و اندیشه انتقادی در آن روشن است.ا

شانزده آذر به برکت سه آذر اهورایی ( قندچی ، شریعت رضوی و بزرگ نیا) روزی است که به شکل نمادین، نسل های مختلف جنبش‌دانشجویی و تلاش‌های آنان برای دفاع از استقلال دانشگاه ، گسترش دموکراسی، حقوق بشر و عدالت خواهی را به هم پیوند می‌دهد.ا

جنبش دانشجویی سرافراز از هفت دهه کوشش مستمر و خستگی ناپذیر در راه اعتلای میهن ، بهروزی ملت و تداوم سنت روشنگری دانشگاه، اکنون با تنگناهای مختلفی دست و پنجه نرم می کند. بگونه ای که در خانه خود محروم از حق برگزاری مراسم و بزرگداشت روزی شده، که به نام آینده‌سازان کشور مزین است.ا

در سال‌های اخیر، هر روزه فشار های حکومت بر علیه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی در دانشگاه‌ها افزایش می‌یابد. دانشجویان به بهانه‌های واهی زندانی می‌شوند و یا از تحصیل محروم می گردند. سناریوهای دروغین بر علیه آنان ساخته و پرداخته می شود تا با تحریف فعالیت‌های مشروع آنان به عناوین بی‌اساسی چون پروژه براندازی نرم ،فتنه‌گری و وابستگی به بیگانگان، دانشجویان را از بدیهی‌ترین حقوق مدنی و آزادی‌های آکادمیک محروم سازند.ا

از این رو به عنوان جمعی از تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی ایرانی خارج از کشور وظیفه خود می‌دانیم تا پژواک فریاد حق‌طلبانه دانشجویان مظلوم ایرانی را در عرصه بین‌المللی ارتقاء بخشیده، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای بزرگداشت روز دانشجو و دفاع از مطالبات جنبش دانشجویی ایران سازمان دهیم.ا

به باور ما اینک رسالت سنگینی بر دوش دانشجویان ایرانی برون مرزی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود و بسیج دانشگاه‌های خارج از کشور به یاری جنبش دانشجویی ایران برخیزند و مکمل فعالیت‌های دانشجویان داخل کشور باشند. افزایش همگرایی در مسیر فعالیت‌ها و گسترش کمی و کیفی تشکل های دانشجویی ایرانی در سرتاسر جهان، گام های ضروری برای تحرک مجدد جنبش دانشجویی خارج از کشور است که در سال‌هایی نه چندان دور از ارکان اصلی حرکت آزادی‌خواهانه ایرانیان بود.ا

بیایید دست‌های‌مان را در حمایت از مطالبات دانشجویان ایرانی به یکدیگر دهیم و شانزده آذر امسال را به نقطه عطفی در فعالیت‌های دانشجویی سالیان اخیر بدل سازیم.ا

محور های پیشنهادی ما برای کمپین سراتاسری بزرگداشت روز دانشجو عبارتند از :ا

آزادی بدون‌شرط ،عزت‌مندانه و فوری بیش از هفتاد دانشجوی زندانی

الغاء احکام کمیته‌های انضباطی در محرومیت موقت و دائمی دانشجویان از امکانات رفاهی و تحصیلی

رعایت آزادی های آکادمیک و پایان بخشیدن به رفتارهای ناقض حقوق‌بشر در دانشگاه‌ها

پایان بخشیدن به مداخله ایدئولوژیک حکومت در آموزش و پژوهش علوم انسانی

دفاع از استقلال دانشگاه و پایان دخالت دولت در مدیریت دانشگاه ها

توقف برنامه فراگیر اخراج و بازنشستگی اساتید مستقل و جایگزینی ایشان با سرسپردگان کم‌سواد

لغو انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و پایان مداخلات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه دولت در ساختار دانشگاه‌ها

توقف بومی گزینی ، مداخلات سیاسی، تبعیض های عقیدتی، جنسیتی و دینی در گزینش دانشجویان

انعکاس نظرات جنبش دانشجویی ایران در خصوص مسائل مهم کشور

افزایش فعالیت جمعی و تشکیلاتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

حمایت از تحریم مقامات دولتی و حکومتی ناقض حقوق بشر از سوی جامعه جهانی

زمان و مکان برگزاری مراسم در شهر های مختلف متعاقبا اعلام خواهد شد. دانشجویان و افرادی که علاقمند به مشارکت و یا سازماندهی برنامه در شهر و یا دانشگاه محل اقامت خود هستند، می توانند با آدرس. زیر تماس حاصل نمایند :ا

آستین برای ایران – شاخه دانشجویی

مرکز بین‌دانشگاهی اروپایی برای حقوق بشر و دموکراسی

انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه جورج تاون

دمکراسی سبز- استکهلم

دانشجویان سبز برای ایران دموکراتیک – جنوب کالیفرنیا

گروه ایرانیان دمکرات دانشگاه جورج واشنگتن

راه سبز مالزی – رسام

جنبش راه سبز اتاوا

مجمع دانشجويان سبز مقیم لبنان

جوانان پیشروی ایرانی

پرسا: پویش راه سبز دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی

سبز هیوستون

دانشجویان ایرانی رم

تشکل دانشجویان برای حقوق مدنی در ایران – سن دیگو

سیگما -گروه دانشجویان برای حرکت سبز ایران

اتحاد برای ایران

رای من کجاست – پاریس

رای من کجاست – نیویورک

گروه همبستگی با جنبش دموکراتیک ایران – ادمونتون

With Iranian National Students Day –  December 7th (16 Azar) – fast approaching, a group of Green students and student activists abroad are calling upon all Iranian students abroad to simultaneously organize gatherings in order to commemorate this important day across the globe.The student associations are requesting that Iranian students abroad echo the voices of the oppressed students in Iran who have been silenced in their quest for justice using the international arena to organize wide spread activities to commemorate Iranians National Students Day, defending and highlighting the demands of the student movement in Iran.

Jaras – The content of the statement by a group of Iranian student associations abroad calling for ceremonies to be organized across the globe on December 7th, 2010 in support of Student Day (16 Azar) is as follows:

We welcome Students Day this year knowing fully well that the universities in Iran remain entrenched in their resistance towards tyranny and authoritarianism. Iran’s student movement remains the principle axis of the conflict between the defenders of liberty and the despotic henchmen in power. Although the universities have endured numerous wounds inflicted upon them by the ruling government, nevertheless, the flame that was lit so long ago in the quest for truth and fostering wisdom and critical thinking continues to burn.

December 7th (16 Azar) symbolizes the plight of students such as Ghandchi, Shariat Razavi and Bozorgnia,  who were killed by the Shah’s forces in 1953. It is a day in which various generations of the student movement come together to defend the autonomy of the universities and foster democracy, freedom, human rights and justice.The student movement, proud of its seven decades of continuous and tireless efforts to promote our nation’s traditions and enlightening our lives, now finds itself facing so many restrictions. Today, students are even denied the basic right to organize and celebrate a day named after those who will be instrumental in building the future of our nation.

 In recent years we have witnessed a daily increase in pressure by the government against peaceful, civil activities within the universities. Students are either arrested on baseless accusations or deprived of an education and suspended from school. The authorities fabricate scenarios as a means to distort the legitimate activities of students and falsely charge them with activities such as involvement in a soft revolution, relationships with so called seditious groups, or connections to foreign forces, depriving them of academic freedom and their fundamental civil rights.

As members of Iranian student associations abroad, it is our duty to echo the voices of the oppressed students in Iran who have been silenced in their quest for justice using the international arena to organize wide spread activities on December 7th, 2010 to commemorate Student Day, defending and highlighting the demands of the student movement in Iran.

We strongly believe that the Iranian students abroad, bear the heavy responsibility of utilizing all avenues to mobilize universities abroad and support and compliment the activities of the student movement in Iran. Improved cooperation among Iranian students and universities abroad can greatly enhance the quality and quantity of Iranian student organizations across the globe. This is essential in revitalizing the Iranian student movement outside the country – one that can become a significant cornerstone in the quest for freedom in Iran.

Let us come together in support of the student movement in Iran and transform this year’s Students Day (16 Azar) into a major milestone and turning point in the efforts of Iran’s students in the recent years. To this end, we propose the following focus for a global campaign in support of Students Day in Iran: 

1.   The unconditional and immediate freedom with dignity of more than seventy imprisoned students.

2.   Abolishing disciplinary committees responsible for the temporary and permanent expulsion of students from their  right to education.

3.   Academic freedom and an end to human and civil rights violations within universities.

4.   An end to ideological, governmental intervention in the research and teachings as related to the field of Humanities.

5.   Defense of the autonomy of universities.

6.   An end to governmental interference in the management of universities.

7.   An end to the widespread dismissal and early retirement of independent university professors and their replacement with less qualified henchmen.

8.   Nullification of the dissolution of Iran’s University of Medical Sciences.

9.   An end to government intervention in the structure and fabric of universities.

10.  An end to political, ideological, sexist and religious discrimination in the student admission process.

11.  Reflection of the views and philosophy of Iran’s student movement in matters pertinent to the country. 

12.  Mobilization of Iranian student associations abroad.

13.  Supporting international sanctions against state officials who have engaged in the systematic human rights abuses and violations against the Iranian people.

Details regarding the exact time and location for Student Days ceremonies in various cities will be announced at a later date. Individuals and students who wish to support this cause may do so by emailing us at 16azar.ec@gmail.com or by referring to the following websites:

Austin for Iran – Student Branch

European Inter-University Center for Human Rights & Democratization

Iranian Cultural Society – Georgetown University

Green Democracy of Stockholm

Green Students for a Democratic Iran – Southern California

Iranians for Democracy at George Washington University

The Green Movement of Malaysia

Iranian Green Movement Ottawa

Iranian Green Movement Lebanon

Iranian Progressive Youth

IRAN PORSA

Green Movement of Houston

Studenti Iraniani a Roma

Students for Civil Rights in Iran – San Diego

Students for Iranian Green Movement Association (SIGMA)

United4Iran

York University Human Rights Activists

Where is My Vote? NY

Where is My Vote? Paris

Solidarity with Iran’s Democratic Movement-Edmonton (SIDME)

With special thanks to Banooye Sabz for English translation
Mousavi Facebook

Advertisements

Filed under: iran election, Iran News, Iranian protests, Iranian University Protests, revolution, ایران iran,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: