Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

نامه حمایت آمیز حدود هزار تن از دانشجویان پلی تکنیک از مجید توکلی / Amirkabir University Students Publish Letter of Support for Majid Tavakoli and Family

Scroll down for English translation…

جرس: در پی آزار و تهدید و فشارهای وارده از سوی نهادهای امنیتی به خانواده مجید توکلی، که منجر به درخواستِ این دانشجوی بازداشتی از مردم و رسانه ها جهت قطع ارتباط موقت با خانواده وی گردید، گروه زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ضمن نگارش نامه ای خطاب به توکلی، از وی و خانواده اش اعلام حمایت کردند.

مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی، هفته گذشته طی انتشار نامه ای در محکومیت فشارهای وارده بر خانواده اش، خاطرنشان کرده بود “برای حفظ سلامت خانواده ام می خواهم تا مدتی تمامی دوستان، از دانشجویان و خبرنگاران تا فعالان سیاسی و مدنی و رهبران جنبش در ایران، از هر گونه ارتباط و به ویژه تماس و تلاش برای مصاحبه با خانواده ام خودداری نمایند .”

به گزارش منابع دانشجویی، ٩۶٣ نفر از دانشجویان پلی تکنیک با امضای نامه ای خطاب به توکلی، خاطرنشان کرده اند:

با سلام و درود فراوان به تو آزاد مرد جنبش دانشجویی

ما حدود هزار نفر از دانشجویان امیر کبیر بر آن شدیم تا با نوشتن نامه ای پیرامون مسائل پیش آمده برای شما و خانواده گرامیت حمایت همه جانبه خودمان را از شرف جنبش دانشجویی ،افتخار پلی تکنیک و اسطوره مردم ایران عرض کنیم.

مجید عزیز ما طبق خواسته تو رابطمه هان را با خانواده ات کم کردیم و می خواهیم از تو که بدانی که تک تک نوشته هایت که از زندان می رسد برایمان با ارزش و مهم است.

مجید عزیزمان همه ما با تو و خانواده ات هستیم و همراه تو.آنها خواستند صدایت را خفه کنند اما تو با روح بزرگت و پایداری بر خواسته ات،صدایت را بار دیگر تبدیل به فریاد کردی و این حرمت شکنان را زیر سوال بردی…..و این را بدان که همه ما صدای تو و خانواده رنج کشیده ات هستیم؛و در هر کجای این زمین که باشیم با تو عهد بستیم که آهسته و پیوسته تا آزادی شما قهرمانان و ایرانی‌ سبز و آباد در کنارتان باشیم.

شاید به گوشت رسیده باشد که دانشجویان پلی تکنیک به پاس بزرگ مردی هایت پارکی را در دانشگاه بنام تو نهادند.

این نامه با توجه به شرایط خاص فقط به امضای ٩۶٣ نفر از دانشجویان پلی تکنیک رسید که به علت بگیر و ببند های دانشگاه از انتشار اسامی معذوریم ولی آن را برای مجید بایگانی کرده ایم. امیدواریم فراز هایی ازین نامه به گوشت رسیده باشد مجید استوار.

در پایان از گروه ها و تشکل های دانشجویی و دانشجویان عزیزمان در سراسر ایران و جهان درخواست واکنش به ظلم وارده به مجید توکلی و خانواده محترمش را داریم.

ما همدل و همجنس و همآواز مجیدیم

ای شام سیه ما فلق صبح سپیدیم

دی ماه 1389

دانشجویان سبز دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

January 19, 2011 – In a letter addressed to jailed student activist Majid Tavakoli, a large number of students at Amirkabir University (Tehran Polytechnic) expressed their strong support for the Tavakoli  family. The letter was written in the wake of recent pressures and threats by security forces on the Tavakoli family that led Majid Tavakoli to write a letter from prison requesting that people, in particular media outlets, refrain from temporarily contacting his family.

Majid Tavakoli wrote in his letter:

In an effort to protect my family and their wellbeing, I request that all friends, students, journalists, political and social activists, and leaders of the Green Movement to refrain from contacting or interviewing my family for the time being.

According to sources, the content of the letter addressed to Majid Tavakoli, signed by 963 students, reads:

With greetings to the symbol of seeking freedom for the student movement,

In the wake of recent [incidents] endured by your dear family, we,  nearly 1000 Amirkabir University students have taken it upon ourselves to write this letter on behalf of the Student Movement in order to express our deepest support for Majid, the pride of Amirkabir University and a hero of Iran.

Dear Majid, as per your request, although we have reduced our contact with your family, we want you to know that every single one of your statements from prison is of great importance and significance to us.

Dear Majid, we stand with you and your family. Although they seek to silence your voice, the strength of your character and perseverance has once more transformed into a roar of protests that question those who have no regard for honour. It goes without saying that you are not alone. We are the voice of you and your family. No matter where we [live around the world]  and regardless of how long it takes, we pledge our allegiance to be by your side until the day our heroes are released [from prison] and we are together in a Green and prosperous Iran.

We hope that you heard Amirkabir University students named a park after you, in your honour.

Due to the extenuating circumstances, this letter was only signed by 963 students at Amirkabir University. In addition, as a result of the recent university attacks and arrests, the names of the signatories have not been published and will be archived for Majid Tavakoli. Our only hope is that Majid hears about this letter and its content.

We request that all the beloved students and student organizations around the country and the world condemn the injustices against Majid Tavakoli and his honourable family.

We are all Majid Tavakoli. We feel his pain and will continue to be his voice.

January 2011

Green Students of Amirkabir University (Tehran Polytechnic)
  

Persian Report by Jaras

Translation by Banooye Sabz | Edited by Persian2English.com

 

Filed under: amir Kabir University, iran election, Iran News, Iranian protests, Iranian University Protests, Majid Tavakoli, revolution, ایران iran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: