Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

کروبی در نامه به رئیس قوه قضائیه: تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهم ماند / Karroubi:I will stand with the people till the end

According to SahamNews, official website of the National Trust Party (chaired by Mehdi Karroubi), Mehdi Karroubi in an open letter to the head of judiciary demanded that he acts according to his duty and confronts the pro-government plain-clothes thugs who gather in front of Mehdi Karroubi’s residence every night and disturb the neighborhood’s peace. Mehdi Karroubi also once again urged the authorities to put him on a fair and public trial so that he can defend himself publicly and the people can have the chance to hear the truth. Mehdi Karroubi at the end once again addressed the plain-clothes thugs and their commanders and wrote “I announce to the main perpetrators of these pathetic attempts that, with God’s aid, there will be absolutely no hesitation in Mehdi Karroubi’s determination in defending people’s legitimate rights, and I will stand with the people to the very end.”  According to SahamNews since Mehdi Karroubi is under full house arrest he cannot send this letter to the head of judiciary himself so SahamNews published Karroubi’s letter with the hope that these legal demands would be considered and would be acted on.

مهدی کروبی در نامه ای به قوه قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت اسفناک اسلام نماها شد. به گزارش سحام نیوز، آقای کروبی به دلیل حصرکامل خانگی و عدم توانایی ارسال نامه مستقیم به ریاست قوه قضائیه، این نامه را در اختیار سایت سحام گذاشتند تا مگر بدین وسیله به دست آیت الله لاریجانی و سایر مقامات مسئول برسد. مهدی کروبی در این نامه با دیگر نوشت: “به عوامل اصلی این محرکات مذبوحانه، اعلام می کنم که به یاری خداوند هیچ گونه تزلزلی در استواری مهدی کروبی در دفاع از حقوق برحق مردم ایران بوجود نخواهد آمد و تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهم ماند”

According to SahamNews, official website of the National Trust Party (chaired by Mehdi Karroubi), Mehdi Karroubi in an open letter to the head of judiciary demanded that he acts according to his duty and confronts the pro-government plain-clothes thugs who gather in front of Mehdi Karroubi’s residence every night and disturb the neighborhood’s peace. Mehdi Karroubi also once again urged the authorities to put him on a fair and public trial so that he can defend himself publicly and the people can have the chance to hear the truth. Mehdi Karroubi at the end once again addressed the plain-clothes thugs and their commanders and wrote “I announce to the main perpetrators of these pathetic attempts that, with God’s aid, there will be absolutely no hesitation in Mehdi Karroubi’s determination in defending people’s legitimate rights, and I will stand with the people to the very end.”  According to SahamNews since Mehdi Karroubi is under full house arrest he cannot send this letter to the head of judiciary himself so SahamNews published Karroubi’s letter with the hope that these legal demands would be considered and would be acted on.

مهدی کروبی در نامه ای به قوه قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت اسفناک اسلام نماها شد. به گزارش سحام نیوز، آقای کروبی به دلیل حصرکامل خانگی و عدم توانایی ارسال نامه مستقیم به ریاست قوه قضائیه، این نامه را در اختیار سایت سحام گذاشتند تا مگر بدین وسیله به دست آیت الله لاریجانی و سایر مقامات مسئول برسد. مهدی کروبی در این نامه با دیگر نوشت: “به عوامل اصلی این محرکات مذبوحانه، اعلام می کنم که به یاری خداوند هیچ گونه تزلزلی در استواری مهدی کروبی در دفاع از حقوق برحق مردم ایران بوجود نخواهد آمد و تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهم ماند”ا

 

متن این نامه بدین شرح است:ا

 

بسمه تعالی

 

جناب آیت الله آملی لاریجانی

با سلام و عرض تحیت

 

متاسفانه مجدداً فجایع شب های قدر، البته با شدتی بیشتر؛ در حال رقم خوردن است. شب های متوالیست که تعداد صدنفر موتور سوار به همراه چند روحانی نما هر آنچه از دستشان برآمده و در توانشان بوده در جهت فحاشی، هتاکی و برهم زدن آسایش و آرامش مردم منطقه انجام داده اند. این افراد مراسم شان را با به کار بردن زشت ترین کلمات در رابطه با “به اصطلاح سران فتنه”  و نیز برخی سران و مقامات حکومتی و خانواده آنان آغاز؛ و با دعا و طلب طول عمر برای “مقام رهبری” به پایان می رسانند! خلاصه اینکه با کف و سوت و فحاشی و سینه زنی و دعای فرج؛ به خیال خامشان در حال خدمت به اسلام و مسلمین هستند! جالب است این افراد با لحظه شماری برای پایان بردن کار فرهنگی شان به دنبال ورود به ساختمان و قتل ساکنین آن هستند!ا

ریاست قوه قضائیه

آسایش و آرامش از مردم منطقه گرفته شده  و استرس و نگرانی برای ساکنین به صورت وحشتناکی بوجود آمده است. من برای آبروی حکومت به شما می گویم که این نوع رفتار از اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت عبور کرده و نگران این جریان بوده و هستم.ا

بنده درخواستی دارم از جنابعالی که به زودی و از طریق قانونی، وعده هایی را که در سخنرانی ها داده اند، عملی گردد و دادگاهی علنی تشکیل گردد تا کیفرخواست و دفاعیات مطرح گردد. باشد که در دادگاهی عادل و علنی، مردم به حقیقت آگاهی یابند

در پایان به عوامل اصلی این محرکات مذبوحانه، اعلام می کنم که به یاری خداوند هیچ گونه تزلزلی در استواری مهدی کروبی در دفاع از حقوق برحق مردم ایران بوجود نخواهد آمد و تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهم ماند

والسلام

مهدی کروبی

1اسفند ماه 1389

منبع: سحام نیوز

Advertisements

Filed under: iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Karroubi, revolution, ایران, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: