Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

حمله وحشیانه به منزل مهدی کروبی و پرتاب چندین نارنجک صوتی به داخل ساختمان / Barbaric Attack on Karroubi’s Residence

Scroll down for full English translation…

According to SahamNews – official website of Nastional Trust Party (chaired by Mehdi Karroubi) – last night (1:00 am local time) yet again a group of government organized thugs brutally attacked Mehdi Karroubi’s residence and launched a number of handmade sound grenades inside his residence. This is while Mehdi Karroubi has been under house arrest since Feb 14 and security forces stationed in front of his house do not allow anyone to enter but these plain-clothes thugs got the green light from security forces to go on with their barbaric actions. At the end of their attacks these thugs read a statement in which they called their barbaric actions just a part of the Supreme Leader’s order for Jihad and they added that they are waiting for his next command to go on and decapitate Mhedi Karroubi and his wife and hang their cut off heads in the main square of the city ! According to SahamNews at this time there is no information about the well being of Mehdi Karroubi and his wife.

به گزارش سحام نیوز در ساعت 1 الی 2 بامداد نزدیک به 30 نفر از اوباش حکومتی با هماهنگی مامورین حصر وزارت اطلاعات مستقر در منزل آقای کروبی در مقابل منزل تجمع کردند و با شعار “سید علی می رزمد کروبی می لرزد” ابتدا به تخریب شیشه های منزل پرداختند و سپس با انداختن بمب های صوتی به داخلمنزل به ایجاد رعب و وحشت در منطقه اقدام نمودند. نیروی انتظامی که در 5 شب گذشته صرفا جهت تماشا در محل حضور داشت، اینبار با هماهنگی مقامات در محل حضور نیافت و مامورین وزارت اطلاعات با ترک محل شرایط را برای اوباش حکومتی مهیا کردند. شرایط در منطقه آنچان ملتهب بود که مردم ساکن خیابان اطراف با وحشت از خانه ها خارج شدند و تا ساعت ها در خیابان ماندند. به گفته یکی از شاهدان عینی مردم منطقه به رفتار های غیر انسانی اوباش در نیمه های شب اعتراض کردند و در مقابل نیروهای حکومتی با فحاشی به تهدید آنان پرداختند. این شاهد عینی که از همسایگان نزدیک آقای کروبی است تصریح کرد که خانمی که می خواست با گرفتن عکس از عملیات اوباش موجب رسوایی آنان گردد به شدت مورد ضرب و شتم مامورین در کوچه نسترن قرار گرفت. آنان تلاش داشتند این خانم محترم را که عامل بی بی سی و سیا می نامیدند با خود ببرند که با مقاومت و حضور پر تعداد مردم مواجه شدند.ا

به گزارش سحام نیوز اوباش حکومتی در پایان متنی قرائت کردند که بر اساس آن این عملیات را بخش کوچکی از حکم جهاد آقای خامنه ای اعلام کردند. در این قطعنامه با صراحت گفته شد منتظر فرمان نهایی ایشان برای بریدن سر کروبی و همسرش از سوی رهبری هستند و آویزان کردن آنها در میادین شهر هستند.ا

کروبی و همسرش در حالی سیزدهمین روز حصر کامل را سپری می کنند که هیچ یک از فرزندان و نوه های ایشان هنوز اجازه ملاقات را نیافته اند. بدنبال وحشی گری دیشب هنوز از وضعیت جسمی و سلامت کروبی و همسرش خبری در دست نیست.ا

لازم به توضیح است، سایت سحام نیوز نیز همزمان با این اقدامات و پس از انتشار اولین اطلاعات و اخبار پیرامون تحرکات تازه نیروهای خودسر، مورد حمله سایبری قرار گرفت و از دسترس خارج شد.ا

منبع: سحام نیوز

Close to thirty “state thugs” have attacked the residence of Mahdi Karroubi in complete coordination with Intelligence Ministry agents responsible for keeping the opposition leader under house arrest.

According to Sahamn News, the official website of Karroubi’s National Trust Party, on Monday between 1-2am local time, state-sponsored hooligans gathered outside the home of the former parliament speaker and chanted “Seyed Ali mirazmad, Karroubi milarzad” (“Seyed Ali [Khamenei] fights, Karroubi shivers”). Khamenei’s goons also smashed the windows of Karroubi’s home and threw sound grenades into the complex. 

Saham News also reports that police forces were not present at the scene and Intelligence Ministry’s agents charged with maintaining Karroubi under house arrest had temporarily left the scene for the state-thugs to cause maximum terror and havoc in the neighbourhood, causing Mr Karroubi’s shocked neighbours to came out onto the street to witness what had happened. Khamenei’s supporters then started threatening and insulting the neighbours. 

An eyewitness told Saham News that when one of the women at the scene attempted to take pictures of the assailants, she was beaten up and the pro-government forces tried to take her away but were unable to do so after the intervention of locals.

In the end, the thugs stated very clearly that they were carrying out the orders of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei and were awaiting his orders to decapitate and hang the Green Movement leader and his wife Fatemeh Karroubi.

For thirteen days now, Mahdi Karroubi and his wife have been under full house arrest and there is currently no news about the couple’s well-being following last night’s attacks.

English translation by GVF

Advertisements

Filed under: iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Karroubi, ایران,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: