Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

آخرین فیلمی که محمد مختاری با گوشی شخصی اش در روز 25 بهمن از تظاهرات و مردم گرفته است /Tehran, Iran – Feb. 14, 2011 Last pictures from Martyr Mohammad Mokhtari’s mobile phone

Vodpod videos no longer available.

Filed under: Iran News

واژگون کردن عکس خامنه‌ای در کرمانشاه – پل جوانشير ۹ فروردین ۱۳۹۰ / Kermanshah, Iran – March 29, 2011 Poster of Khamenei hanging upside down above street

Vodpod videos no longer available.

 

Filed under: iran, iran election, Iran News, Iranian protests, ایران, ,

حاج میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی در آرزوی دیدار فرزند، دیده از جهان فرو بست / Mousavi’s father passed away today; funeral ceremonies to be held Thursday March 31, 2011

Scroll down for English translation…

اطلاعیه فرزندان میرحسین به مناسبت رحلت حاج میراسماعیل موسوی پدر میرحسین موسوی

 

حاج میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی  دارفانی را وداع گفت. پدر میرحسین موسوی به گفته پدر شهیدان علی و ابراهیم  موسوی  پس از  حصر و بازداشت خانگی  میرحسین مدام سراغ فرزند خود را می گرفت چرا که پیش از آن به صورت منظم با ایشان ملاقات داشت، مقارن ظهر امروز به ملکوت اعلی پیوست. میرحسین در تمام بیش از  ۴۵ روزی که در حصر و بازداشت  خانگی به  سر می برد تنها یکبار  آن هم در شرایط  زننده امنیتی با حضور انبوهی از ماموران امنیتی  در داخل خانه میراسماعیل موسوی و  سه مامور امنیتی مرد  و یک مامور زن برای خانم رهنورد و با حضور در اتاق پدر پیر میرحسین توانست ایشان را  ملاقات کند. به طوری که  پدر میرحسین نیز متوجه غیر عادی بودن این مساله شده بود

به همین مناسبت فرزندان آقای موسوی اطلاعیه ای صادر کردند. به گزارش کلمه متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:ا

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا علیه راجعون

حاج میر اسماعیل موسوی پدر بزرگمان، پدر میر حسین موسوی در آرزوی دیدار فرزند، دیده از جهان فرو بست.ا

پدر میرحسین موسوی امروز ظهر در منزل خود دار فانی را وداع گفت و به رحمت خدا پیوست. وی در آرزوی دیدار فرزند خود این چهل و پنج روز را در حالتی شبیه احتضار می گذراند و هر روز سراغ میرحسین را از همسر خود می گرفت. فرزندان میرحسین موسوی و بقیه اقوام وی به خاطر کهولت سن او در جواب سوال های مداومش، در مورد نبود میرحسین موسوی که هر هفته به دیدار پدر می رفت و هر روز تلفنی جویای حال پدر خود بود می گفتند که پدرمان به مسافرت رفته است و به زودی بر می گردد و گاهی برای رفع دلتنگی های پدربزرگ پیر یکی از پسران دیگرش از جانب میر حسین موسوی حالش را می پرسید. احوال پرسی ای که با سکوت دردمندانه و معنا دار او روبرو می شد.ا

مردی که خانه پاکش باغ روییدن پاکترین و خالص ترین فرزندان این خاک و بوم شد و سفره پاک و پر از روزی حلالش و عبادتهای شب و روزش سالهای سال بهشتی زمینی را پدید آورده بود که جان و دل در باغ آسمانیش آرام می یافت. مردی که ستون معنوی خانواده خود بود.ا

اکنون با کوله باری از درد و حرمان با داغ نوه های گلگون کفنش، ابراهیم شهید دوران پر افتخار دفاع مقدس و علی شهید راه سبز و همیشه پیروز آزادی، دو برادر به خون خفته  یکی در صحرای کربلایی جبهه ها و  دیگری  در عاشورای سرخ تهران و نیز در هجران و اندوه فرزند و عروسش که به ناحق و به جفا و تنها برای فریاد حق طلبی و آزادی خواهی اسیر ظالمان گشته اند، دار فانی را وداع گفت. دل پاکش با صبر و رضایت عجیبی که همیشه چهره نورانیش را مصفا می نمود، آرام گرفت. او ایوب خانواده بود. و پدرمان نیز ایوبی و راستی، از او فراگرفته بود ، که البته اجر مومنان و آنها که تنها گفتند لا و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند با خداوند متعال است و هو ارحم الراحمین.ا

دلهره ای از رنج مدام روزگارمان نیست که می دانیم مردان پاک خدا را هجرت از جهان خاکی به دنیای باقی سعادتیست و رها شدن از بند قفس آرزویی طولانی. می دانیم که راست قامتان جاودانه تاریخ خواهند بود. شگفت است تاریخ که مدام تکرار می شود. اندوه هجران پدر و فرزند رسم روزگار است که در طول تاریخ یوسف از یعقوب جدا کرده است و همان زمانه هم یوسف ها از چاه به بیرون کشیده است و موسی ها به دامان خانواده برگردانده است. امید که سیاهی و تاریکی رنگ ببازد و گلباغ کشور، سبز و آباد گردد.ا

پدر بزرگ مهربان و مظلوممان را به خدا می سپاریم و امیدواریم در کنار آنها که دوستشان می داشت و در کنار انبیا و اولیای و در جوار قرب و رحمت الهی آرام گیرد که وعده الهی حق است.ا

و قضی بینهم باالحق و قیل الحمد لله رب العالمین

دختران میرحسین موسوی

 

قابل ذکر است که به علت نسبت دور خانوادگی رهبری با میر اسماعیل موسوی خامنه، پدر میرحسین، و نیز جایگاه خاص مرحوم در خامنه ، در دوران انقلاب، آقای خامنه ای مدتی در خانه ایشان پناه داشتند و در همین خانه که پدر آقای موسوی در فقدان پسرش جان سپرد زندگی می کرد.

تشییع پیکر میر اسماعیل موسوی فردا صبح از محله درخونگاه، تدفین، قطعه نهم بهشت زهرا

پیکر حاج میر اسماعیل موسوی پدر بزرگوار میرحسین موسوی، فردا، پنج شنبه، از مقابل منزل ایشان در محله درخونگاه تهران تشییع خواهد شد. به گزارش خبرنگار کلمه فردا از ساعت ۸ و سی دقیقه  صبح  پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی از مقابل منزلشان به نشانی خیابان ۱۵ خرداد غربی، درخونگاه، خیابان شهید اکبر نژاد،خیابان شیشه گران، کوچه صاحب اختیار تشییع می شود. همچنین مراسم تدفین نیز در قطعه نهم بهشت زهرا انجام خواهد شد.ا

این گزارش حاکی است مراسم ختم نیز  روز یکشنبه ۱۴ فروردین، از ساعت ۱۸ تا   ۱۹  و  سی دقیقه  در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار خواهد شد.ا

Mir Hossein Mousavi’s daughters have issued a statement informing the public that Haj Mir Esmail Mousavi, Mir Hossein Mousavi’s father and grandfather to the martyrs Ali and Ebrahim Mousavi passed away at noon today.

It has been reported that since the house arrest of his son, Mir Esmail Mousavi who was accustomed to regular weekly visits by Mousavi, was continuously asking about his son’s well being and whereabouts.  In the more than 45 days that Mir Hossein Mousavi has been under house arrest, he was only allowed visitation with his ailing father once and under very tight security conditions when he and his wife Zahra Rahnavard were allowed a short visit with Mir Esmail in his room, in the presence of three male security officers and one female security officer. It is worth mentioning that, the presence of so many security personnel did not go unnoticed by the elder Mousavi.

The content of the statement by Mir Hossein Mousavi’s daughters provided to Kaleme is as follows:

In the name of God to whom we shall all return,

 

Our grandfather Haj Mir Esmail Mousavi passed away today at his house and joined God’s mercy, his wish to see his son one last time denied. 

Mir Hossein Mousavi’s father spent the last 45 days in the throws of death asking his wife daily about the well being and whereabouts of his son. In response to the continuous questions by their ailing, old grandfather, who was accustomed to weekly visitations and daily telephone conversations with his son, Mir Hossein Mousavi’s daughters answered that Mousavi was on a trip and would be returning shortly.  At times, in order to alleviate their old grandfather’s anguish one of Mir Esmail’s other sons would call him and ask how he was doing on behalf of Mir Hossein Mousavi, a conversation that often ended with Mir Esmail’s painful and all knowing silence. 

Mir Esmail was a noble man whose’s house became a garden, giving to fruit some of the purest and noblest citizens of our land. The pure dinner table at his home was filled with the memories of religious days. The days and nights spent in worship and prayer creatied a heaven like place on earth, where one’s soul could find solace and peace. He was the spiritual base of his family.

Mir Esmail Mousavi passed away carrying the painful burden of his martyred grandchildren; Ebrahim who was martyred for the sacred defense of our country [during the 8 year war with Iraq] and Ali who gave his life for the Green victorious path to freedom; two brothers who lost their lives one in the war front in the desert of Karbala and the other during the bloody Ashura in Tehran.  Mir Esmail Mousavi died suffering the absence of his son and daughter-in-law who were unjustly persecuted and captured by the oppressors because they dared to stand up for freedom and demand the rights of the people of our nation. This pure and noble soul left us in the same peaceful and patient manner he himself was known for.  Mir Esmail Mousavi was a true believer. He was known as the [prophet] Job “Ayoub” of our family; patient and steadfast in his belief. Our father learned truthfulness, honesty, patience and the love of God from his father. It goes without saying that the reward for the believers and those who were not willing to fray from God lies with God Almighty alone. 

We have no fear of the constant suffering that awaits us, for we know that honorable men will join God All Mighty and the path to God from this world to the after world is a blessing in which one is freed from yearning for long lost dreams. We know that those who stand tall will be forever eternalized in history, for it is surprising how history repeats itself.  The solen separation of fathers and sons is a life long tradition, one that over the course of history has separated Yousef from Yaghoub, a tradition in which so many Yousefs were pulled out of the wells and many a Moses were returned to the arms of their families. We are hopeful therefore that this darkness will also end and our country is once again green and prosperous. 

As we put our humble and kind grandfather to rest and in the hands of God, we are hopeful that he will rest in peace in the presence of those whom he loved, alongside the prophets, with esteem and Devin Mercy, for he has earned God’s promise. 

و قضی بینهم باالحق و قیل الحمد لله رب العالمین

The Daughters of Mir Hossein Mousavi

It is worth mentioning that due to the distant family relation between the Supreme Leader and Mir Esmail Mousavi Khamene, and the special standing of the former Mousavi in Khamene, during the revolution Mr. Khamenei took refuge in Mir Esmail Mousavi’s house for a while. It was in this same house that Mir Esmail Mousavi, Mir Hossein Mousavi’s father passed away in the absence of his son.

 Mousavi’s Father Will be Put To Rest Tomorrow

The funeral procession for the late father of Mir Hossein Mousavi will begin tomorrow, Thursday March 31st, 2011 in front of his residence in the Darkhoongah neighborhood in Tehran. 

According to reports by Kalame, the procession ceremony for the late Mir Esmail Mousavi will begin tomorrow at 8:30am sharp in front of his residence at 15 West Khordad Street in Darkhoongah, Shahid Akbar Nejad Street, Shisheh Geran Street and Sahab Ekhtiar alley. 

The Funeral will take place at 10:00am tomorrow at the 9th section of Behesht Zahra Cemetery.

It has also been reported that a funeral ceremony will be held on Sunday April 3rd, 2011 from 6:00 – 7:30pm at the Nour Mosque in Fatemi Square in Tehran.

 English translation by Banooye Sabz

Filed under: iran, Iran News, ایران,

تداوم بی خبری از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در سال جدید / Still no information regarding the situation of Mousavi and Rahnavard

Scroll down for Engish translation…

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از تماس کوتاه تلفنی در اول فروردین با خانواده، هیچ گونه ارتباط تلفنی دیگر و یا دیداری با آنها نداشته اند و مقامات  مسوول امنیتی، قضایی از دیدار و تماس با فرزندان ممانعت به عمل آورده اند.ا

 علی رغم مراجعات مکرر خانواده آقای موسوی وخانم دکتررهنورد به مقابل خانه پدری خود واقع در خیابان پاستور، که احتمال می رود بعد از نوروز در آنجا حصر غیر قانونیشان ادامه پیدا کرده باشد، با ممانعت ماموران امنیتی موفق به دیدار و یا تماس با پدر و مادر خود نشده اند.ا

در این مراجعات که پس از نوروز بارها به طور مداوم انجام شده است، نه تنها هیچ پاسخی به خواست آنها برای دیدار و یا حتی کسب اطلاع از وضعیت پدر و مادرشان به آنها داده نشده، بلکه در برخی از این مراجعات ماموران امنیتی حاضر با بی ادبی و تندی با این خانواده بر خورد کرده اند. پس از مواجهه با این محدودیتها، خانواده آ‍قای موسوی هر بار سلامتی اعضای خانواده، صحبت و پیام های دیگر را با صدای بلند به امید شنیدن آنها از سوی پدر و مادر در حصرشان فریاد زده اند.ا

تنها نکته قابل توجه در چند روز اخیر، مشاهده وجود تعداد زیادی میله آهنی جدید برای جوش دادن به در ها ودیوارها بوده است، و همچنانکه در عکس زیر دیده می شود، درب آهنی دومی نیز که از خیابان قابل مشاهده نیست، در پشت درب قبلی ساخته شده است.ا

استمرار بی خبری از وضعیت این بزرگواران باعث افزایش نگرانی ها در مورد سلامت، چگونگی تغذیه، محل دائمی اقامت و برخورداری آنها از امکانات اولیه شده است.ا

قابل ذکر است که هنوز هیچ ارگان رسمی مسئولیت این حصر غیر قانونی، غیر حقوقی و بی سابقه را به عهده نگرفته است.ا

منبع: کلمه

Except for a short phone call from Mir Hossein Mousavi and Zahra Rahnavard on the first day of New Persian Year to their family, there have been no other contacts or visitations; and the security forces prevented their daughters to meet with them.

Despite the efforts by the daughters of Mousavi and Rahnavard and their repeated attempts to visit with their parents at their home, located in Pasteur street (south of Tehran) where it is believed that they are being under illegal arrest since New Persian Year, security forces have been preventing them from meeting or having any kind of contact with their parents.

In these attempts which happened many times after the New Persian Year, not only the daughters of Mousavi and Rahnavard were banned from meeting with their parents or even learn about the wellbeing and situation of them, but also in some cases they were harassed and insulted by security forces. Following these illegal and inhumane restrictions, the daughters of Mousavi and Rahnavard tried to inform their parents about the wellbeing of the members of the family and their messages by shouting, with the hope that they could hear their voice.

The only considerable new development in the recent days has been the placement of new Iron bars in the alley where Mousavi’s home is located, which are assumed to be installed to the doors and windows of their residence. Also as it can be seen from the photo above a new Iron barrier has been installed at the entrance of the alley which cannot be seen from outside.

The continuation of lack of information about the situation of Mousavi and Rahnavard, increases the concerns about their wellbeing, quality of food they are given, the permanent location there are being held and their access to the basic necessities of life.

It is also noteworthy to consider that to this time no official organization or authority has accepted the responsibility of the illegal and inhuman arrest of Mousavi, Karroubi and their wives.

Filed under: iran, iran election, Iran News, Iranian protests, ایران, ,

Iran to distribute video promoting the imminent return of the Mahdi

New evidence has emerged that the Iranian government sees the current unrest in the Middle East as a signal that the Mahdi–or Islamic messiah–is about to appear.

CBN News has obtained a never-before-seen video produced by the Iranian regime that says all the signs are moving into place — and that Iran will soon help usher in the end times.

While the revolutionary movements gripping the Middle East have created uncertainty throughout the region, the video shows that the Iranian regime believes the chaos is divine proof that their ultimate victory is at hand.

‘The Coming is Near’

The propaganda footage has reportedly been approved at the highest levels of the Iranian government.

It’s called The Coming is Near and it describes current events in the Middle East as a prelude to the arrival of the mythical tweflth Imam or Mahdi — the messiah figure who Islamic scriptures say will lead the armies of Islam to victory over all non-Muslims in the last days.

“This video has been produced by a group called the Conductors of the Coming, in connection with the Basiji — the Iranian paramilitary force, and in collaboration with the Iranian president’s office,” said Reza Kahlil, a former member of Iran’s Revolutionary Guards who shared the video with CBN News.

Kahlili, author of the book, A Time to Betray, worked as a double agent for the CIA inside the Iranian regime.

“Just a few weeks ago, Ahmadenijad’s office screened this movie with much excitement for the clerics,” Kahlili told CBN News. “The target audience is Muslims in the Middle East and around the world.”

To watch the video in its entirety, visit Kahlili’s website.

The video claims that Iran is destined to rise as a great power in the last days to help defeat America and Israel and usher in the return of the Mahdi. And it makes clear the Iranians believe that time is fast approaching.

“The Hadith have clearly described the events and the various transformations of countries in the Middle East and also that of Iran in the age of the coming,” said a narrator, who went on to say that America’s invasion of Iraq was foretold by Islamic scripture–and that the Mahdi will one day soon rule the world from Iraq.

Other ‘Prophetic’ Signs

The ongoing upheavals in other Middle Eastern countries like Yemen and Egypt–including the rise of the Muslim Brotherood — are also analyzed as prophetic signs that the Mahdi is near — so is the current poor health of the king of Saudi Arabia, an Iranian rival.

“Isn’t the presence of Abdullah, his illness, and his uncertain condition, great news for those anxious for the coming?” asks the narrator.

Iran’s supreme leader, Ayatollah Khameini, and Hassan Nasrallah, leader of Iran’s terrorist proxy Hezbollah, are hailed as pivotal end times players, whose rise was predicted in Islamic scriptures.

The same goes for Iran’s President Mahmoud Ahmadenijad, who the video says will conquer Jerusalem prior to the Mahdi’s coming.

“I think it’s a very grave development,” Mideast expert Joel Rosenberg, author of The Twelfth Imam, told CBN News, “because it gives you a window into the thinking of the Iranian leadership: that they believe the time for war with Israel may be even sooner than others had imagined.”

Kahlili says The Coming is Near will soon be distributed by the Iranian regime throughout the Middle East.  He explained that their goal is to instigate further uprisings in Arab countries.

Filed under: Ayatollahs, Basij, Iran News, ایران, , ,

سال نو مبارک آقای رییس جمهور / Happy New Year Mr. President !

Vodpod videos no longer available.

 

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, ایران, ,

عکسهایی از بدن پاک و کبود بهنود

   

عکس هایی از بدن پاک و کبود بهنود، مادرش و مراسم دفن وی
عکسهایی از بدن کبود شده بهنود رمضانی قرا که در روز چهارشنبه سوری در تهران در میدان ۲۲ نارمک در ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی کشته شد و حتی اجازه برگزاری هیچ مراسمی را در تهران به خانواده اش ندادند و شرط تحویل جسد به خانواده پس گرفتن شکایت پدر و دفنش در خارج از تهران بوده است
عکسها نش…ان می دهند که خبرهایی مبنی بر انفجار نارنجک دستی در بدن بهنود و تکه تکه شدن وی صحت ندارند

Filed under: Behnoud Ramezani, iran, Iran News, Iranian protests, چهارشنبه سوری, ایران,

اول فروردین ١٣٩٠ مزار شهید محمد مختاری در کنار پدر محمد / Father of Martyr Mohammad Mokhtari visits his grave at Beheshte Zahra on March 21, 2011

Vodpod videos no longer available.

 

بعد از یک ساعت درد دل کردن و اشک ریختن با آقای مختاری، نشستیم کنار قبر؛ چه‌قدر رنج و درد در چهره‌ی این مرد هست و چه‌قدر حرف در سینه‌ش، که تمومی نداره، که آدم رو از درون خرد می‌کنه // آقای مختاری می‌گفتند که نزد ایشون هم اومدن و عکس محمد رو خواستن برای صدور کارت بسیج، و گفتن که از مزایای خانواده‌ی شهدا هم برخوردار می‌شید. ایشون هم جواب منفی داده و گفته که پسرم رو از من گرفتید حالا پیشنهاد مزایا می‌دید؟… می‌گفت: محمد وقتی تیر خورده دوستش کنارش بوده، یکهو می‌بینه که محمد روی زمین افتاده وقتی به بیمارستان انتقال‌ش میدن میان و دوست‌ش رو بازداشت می‌کنن می‌برند که چند روز قبل از پایان سال آزاد می‌شه، و این‌که محمد تا شب زنده بوده و وقتی ایشون رسیده کمی قبل‌ترش از دنیا می‌ره؛ و از تیرخورده‌های دیگری که اون‌جا بودن و نیروهای امنیتی میومدن و بچه‌های زخمی رو پتوپیچ می‌کردن و می‌بردن، منتها محمد چون وضعش وخیم بوده پرستارها نمی‌گذارن. موقع تشییع جنازه هم کل دردشت مانور موتورسوارهای بسیج بوده و این‌که هیچ‌کس از کسانی که حضور داشتند از نزدیکان محمد نبودند، حتی از یه عده زن چادری می‌گفت که اصلن نمی‌شناخته‌شون، حکومتی‌ها اورده بودن‌شون به صورت نمایشی پشت تابوت گریه زاری می‌کردن؛ و خیلی حرف‌ها و خون‌دل‌های دیگه که بماند…؛// پدر محمد: «پارسال این موقع با هم دو تایی رفته بودیم شمال، کیف می‌کرد؛ امسال باید بیایم این‌جا…» // مراسم چهلم محمد ششم می‌افتاده که آقای مختاری و خانواده بهتر دیدن که یک روز قبل یعنی جمعه ۵ فروردین (امروز) ساعت ١۵ سر مزار محمد برگزار بشه، قطعه ٢٤٩، ردیف ٨٣، شماره ٦؛ حتمن بیاید، بلکه با حضورمون کمی از بار غم ایشون و خانواده‌ی محترم‌شون بکاهیم

Filed under: Beheshte Zahra Cemetery, iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Mohammad Mokhtari, ایران,

مراسم چهلم شهید محمد مختاری، بعدازظهر جمعه در بهشت زهرا / Fortieth day ceremony for Martyr Mohammad Mokhtari to be held Friday at Beheshte Zahra

مراسم چهلمین روز شهادت محمد مختاری، روز جمعه در بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار کلمه، خانواده‌ی شهید محمد مختاری قصد دارند از ساعت ۳ بعدازظهر روز جمعه پنجم فروردین‌ماه، مراسم چهلمین روز درگذشت این شهید ۲۵ بهمن را بر سر مزار او در بهشت زهرای تهران برگزار کنند.

صفحه‌ی فیس‌بوک محمد مختاری با اعلام این خبر، آدرس محل دفن شهید محمد مختاری و زمان و مکان این مراسم را بدین ترتیب اعلام کرده است

بهشت زهرا، قطعه‌ی ۲۴۹، ردیف ۸۳، شماره‌ی ۶
جمعه ۵ فروردین، ساعت ۱۵ -۳ بعدازظهر

The fortieth day ceremony for Mohammad Mokhtari will be held on Friday at Beheshte Zahra cemetery.

The family of martyr Mohammad Mokhtari intend to hold the fortieth day ceremony at the grave of Mohammad who died on 25 Bahman.  The Facebook page of Mohammad Mokhtari announced that the ceremony will be held at:    Beheshte Zahra Cemetary – Section 249, Row 83, No. 6  – Friday 5 Farvardin 90 (March 25, 2011) at 1500 hours (3 pm).

فیلم وداع محمد و روزبه در بهشت زهرا  / Farewell to Mohammad Mokhtari

Vodpod videos no longer available.

Filed under: Beheshte Zahra Cemetery, iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Mohammad Mokhtari, ایران

سال نو و مزار شهید امیر جوادی فر / Remembering Martyr Amir Javadifar on Nowruz

Filed under: Amir Javadifar, iran, iran election, Iran News, Iranian protests, ایران,

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers