Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

مادر مسعود باستانی: جلوی من سر بچه‌ام را به دیوار می‌زدند / Iran – June 2, 2011 Masoumeh Bastani’s Interview after prison officers attack Masoud in prison in front of her

مادر مسعود باستانی: جلوی من سر بچه‌ام را به دیوار می‌زدند
معصومه ملول، مادر مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی در مصاحبه با رادیو فردا از ضرب‌وشتم شدید فرزندنش در روز پنجشنبه در زندان رجایی شهر خبر داد.
معصومه ملول که به شدت گریان بود، به رادیو فردا گفت سرباز زندان رجایی‌شهر در پی آن که مسعود باستانی خواستار چند کلمه صحبت بیشتر با مادر و همسرش و مادر زنش شده بود سر او را «به دیوار کوبیده» و هنگامی که وی نقش بر زمین شده بود با لگد بر «سر» او می‌کوفتند.

مادر این روزنامه‌‌نگار  ‌می‌گوید: «مسعود به سرباز  زندان گفت بگذارید چند دقیقه خداحافظی کنم، مادر زنم از رشت و مادرم از تهران آمده، بگذارید خداحافظی کنم.»

معصومه ملول در ادامه گفت مسعود باستانی تنها با دست، یک کمی، سرباز را پس زد که  این سرباز «یقه مسعود را گرفت و سر او را محکم به دیوار می‌کوبید.»

معصومه ملول گفت: «بچه مرا پرت کرد به زمین و با لگد به او سر می‌زد.»

مادر  این روزنامه‌نگار زندانی در ادامه گفت: «چرا یک سرباز باید یک زندانی را بزند…. کسی حق ندارد  شرعا و قانونا… بچه من را بزند.»

پس از ضرب و شتم  مسعود باستانی، مادر وی می‌گوید آنها در زندان ماندند و موفق شدند او را دوباره ببینند.

  در این دیدار کوتاه مسعود به مادرش گفته که «استفراغ» داشته و در پله‌ها «غش» کرده است.

مادر مسعود باستانی  با ابراز نگرانی شدید از حال پسرش می‌گوید مسئولان گفته‌اند که از سر وی عکس‌برداری می‌کنند و به خانواده  خبر می‌دهند اما تاکنون خبری از آنها نشده است.

  معصومه ملول می‌گوید: «بچه من را جلوی مادر زدند به خدا هیچ کافری این کار را نمی‌کند …  امروز جیگر مرا پاره کردند، می‌سپارمشان به خدا، بمیرد ما چه کار کنیم. این سرباز بدبخت هم  جوان است. من از دادستان شکایت دارم…. من نمی‌دانم صدایم را به چه کسی برسانم…همه شاهد کتک خوردن بچه من بودند. » 

مسعود باستانی پس از رویدادهای انتخابات ۱۳۸۸ بازداشت و هم‌اکنون دوره حبس شش ساله خود را می‌گذراند.

RadioFarda

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, Masoud Bastani, ایران

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers