Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

تجمع صنفی با حضور گسترده دانشجویان در دانشگاه مازندران برگزار شد / Iran – Oct. 23, 2011 Mazandaran University students stage protest

 

روز گذشته دانشگاه مازندران شاهد یکی از گسترده ترین تجمع های اعتراضی خود در سال های اخیر بود.

به گزارش دانشجونیوز، در روز یکشنبه از حدود ساعت ١١.٣٠ ظهر، دانشجویان دانشگاه مازندران ظرف های غذای خود را از سلف دختران و پسران تا ساختمان اداری سلف چیده و در مقابل این ساختمان دست به تحصن زدند.

این تجمع در حالی شکل گرفت که در هفته ی گذشته بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در نامه ای به شورای صنفی، اعتراض خود را به کیفیت نامطلوب غذای سلف دانشگاه و خوابگاه ها اعلام کرده بودند، با این وجود پاسخی از سوی شورای صنفی یا سایر نهادهای ذی ربط دانشگاه دریافت نکرده و تنها شاهد امنیتی تر شدن فضای دانشگاه بودند.

بنا بر گزارش دانشجویان مازندران،  نیروهای حراست، لباس شخصی و بسیج بارها سعی نمودند ظرف های غذا را جمع کرده و جمعیت را متفرق نمایند که با اعتراض گسترده دانشجویان مواجه شده و از این کار صرف نظر نمودند.

در این تجمع یکی از دانشجویان بیانیه ای را قرائت نموده و مطالبات صنفی دانشجویان  را بار دیگر به مسولان دانشگاه گوشزد نمود که با حمایت و تشویق دانشجویان حاضر در تجمع مواجه گردید.

از جمله مشکلات صنفی ای که در این بیانیه به آن اشاره شده است می توان از بد بودن کیفیت غذا، افزایش بیش از صد درصدی نرخ غذا نسبت به ترم گذشته، ظرفیت پایین و وضع نامناسب خوابگاه ها، برخورد بد حراست با دانشجویان علی الخصوص دختران و… نام برد.

همچنین در پایان این بیانیه تاکید شده است “ما دانشجویان دانشگاه مازندران از همه ی ظرفیت های قانونی برای رسیدن به مطالباتمان استفاده خواهیم کرد و در صورت بی توجهی مسوولین وارد فاز جدیدی از مبارزه خواهیم شد.”

پس از این تجمع بعضی از دانشجویان معترض نیز به حراست مرکزی دانشگاه احضار شده و مورد تهدید تلفنی قرار گرفتند

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, Iranian University Protests, Mazandaran University, ایران

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers