Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

بازداشت ١٣ نفر در شیراز/ followers of dissident cleric Ayatollah Dastgheib arrested in Shiraz

پارسى

Radio Zamaneh – Iranian authorities ratchet up pressure on the opposition in Shiraz arresting 13 members of Abou-Saleh Seminary, an organization supervised by dissident senior cleric, Ayatollah Dastgheib.

Sobh-e Omid Website in Shiraz reports that these individuals were arrested some days after conflicts between pro-government forces and worshippers at Ayatollah Dastgheib’s Ghoba Mosque.

The names and charges of the detainees have not been announced yet.

On Friday, September 3, the last Friday of the month of Ramadan, Iran customarily observes Qods Day as a day of solidarity with the people of Palestine. This year, pro-government plain clothes forces attacked worshippers at Ghoba Mosque causing a number of injuries.

The attack was preceded with a petition circulated by pro-government forces calling for the prosecution of Ayatollah Dastgheib.

Ayatollah Dastgheib has supported the disputing candidates of the 2009 presidential elections, MirHosein Mousavi and Mehdi Karroubi, and repeatedly condemned government violence against election protesters in the past year.

The conservative faction of the clergy has however announced that the supreme leader Ayatollah Khamenei has recommended “tolerance with respect to Ayatollah Dastgheib.”

Advertisements

Filed under: Basij, Ghoba Mosque, iran election, Iran News, Iranian protests, revolution, ایران iran, , ,

Iran – Regime thugs شناسایی چماقداران خامنه‌ای در شیراز

Filed under: Basij, Ghoba Mosque, iran election, Iran News, Iranian protests, revolution, ایران iran, , ,

سنگ پرانی نیروهای لباس شخصی بطرف طلاب مسجد قبا

روز جمعه ١٢ شهریورماه ۸۹ و بعد از مراسم روز قدس، مسجد قبای شیراز مورد حملۀ لباس شخصی های شبه نظامی — که خود را حامی رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کردند- واقع شد، که در نتیجه تعدادی از مردم، طلبه ها و مقلدین آیت‌الله دستغیب، مرجع منتقد دولت، مورد جراحت و خونریزی قرار گرفتند، که خبری از وضعیت… آنان در دست نیست

Filed under: Basij, Ghoba Mosque, iran election, Iran News, Iranian protests, revolution, ایران iran, , ,

روز قدس در کرج – شکست دیگری برای حکومت / Quds day in Karaj, Iran – Sept. 3, 2010

تعداد اتوبوسها و نیروهای انتظامی بیشتر از تظاهر کننده ها؛ شکستی دیگر برای حکومت
Iran, karaj – Sep 3 2010
ایران -کرج-12 شهریور 1389

On Quds day in Karaj, there was a massive presence of security on the streets.  The pro-regime parades were very small with little support. 

Filed under: iran election, Iran News, Iranian protests, revolution, ایران iran,

فيلم تازه اي از حمله وحشيانه به منزل يكي از همسايگان مهدي كروبي

سحام نيوز: فيلم مذكور از منزل مسكوني يكي از همسايگان مهدي كروبي در روز پنجشنبه تهيه شده است. اين فيلم نشاندهنده ابعاد تازه اي از تجاوز به حقوق شهروندان در روز روشن  و سكوت نهادهاي مسئول نسبت به اين حادثه است.

Filed under: Basij, iran election, Iran News, Iranian protests, Karroubi, revolution, ایران iran, ,

فيلم حمله به منزل مهدي كروبي – شب قدر

فيلم حمله به منزل مهدي كروبي – شب قدر
1389 –

Filed under: Basij, iran election, Iran News, Iranian protests, Karroubi, revolution, ایران iran, ,

Sept. 3, 2010 خلوت بودن خيابانها در روز قدس وشكست حكومت آخوندي / Empty streets on Quds Day in Tehran – Sep.3,2010

‘Quds Day’ in Iran – Sept. 3, 2010

The seven paths that the Iranian regime had determined for the Quds Day March was so empty that the government was forced to park public transportation automobiles in these paths and streets. From Azadi Square to Enqelab Square in all the paths, the crowds barely reached one thousand. Regime supporters were walking in groups of two or three towards Enqelab Square which was the main site of the gathering in despair because of the lack of public participation.

 Millions of colorful posters, pictures and other propaganda were left unused in the hands of regime forces because there were no mass crowds to distribute the posters to.

The crowds participating in the Quds state-run marches were those who usually participate in Friday Prayers.  Even those who usually came just to get food and drinks did not participate in the march.

به گزارش خبرنگارآژانس ايران خبــــــــــــرخيابان هاومسيرهاي هفتگانه راهپيمايي حکومتي آنچنان از جمعيت خالي بود که حكومت آخوندي مجبور به پارک خودروهاي عمومي در اين مسيرها شد.از ميدان آزادي تا ميدان انقلاب ودر تمامي طول خيابان آزادي جمعيت به هزارنفر هم نميرسيد.گروه هاي دو يا سه نفره طرفدار حكومت در پياده روها با نااميدي وياس از عدم حضور مردم به سمت ميدان انقلاب محل اصلي تجمع وراه پيمايي حرکت مي کردند.ميليون ها برگ پوستر رنگي، عکس ونوشته روي دست نيروهاي حکومتي مانده بود.
سران حکومت انتظار داشتند از ساعت 9 يا حداکثر 10 صبح همه ي خيابان ها ومسيرهاي هفتگانه ميادين مشخص شده پر از جمعيت باشد اما جمعيتي نبود, بارديگر مردم نشان دادند كه اين حكومت مشروع نيست ودر راهپيمايي هاي حكومتي كسي شركت نميكند

An Iranian man mocks the pro-regime demonstrators as he films.  The marchers chant “death to America, death to Israel, etc.” and the man behind the lens mockingly chants “death to Khamenei.”  He also jokes, “here comes the ship” and “look at the sheep following the ship.” 

Iranian people laughing at the few number of pro-regime people present compared to buses.

روز قدس در کرج – شکست دیگری برای حکومت

Qazvin also had very little turnout on Quds day

Karaj had massive security presence and very low turnout as well

Filed under: iran election, Iran News, Iranian protests, revolution, ایران iran, ,

آیت الله العظمی بیات زنجانی: ندیدید صدام را! توبه کنید و بازگردید به سوی خدا ،حرمت شکنی دیگر بس است / Grand Ayatollah Bayat-Zanjani condemns the attacks on Karroubi and Ayatollah Dastgheib’s mosque

پارسى

Grand Ayatollah Bayat-Zanjani (senior religious figure) in a statement strongly condemned the attacks by pro-government plain-clothed militias and Basij thugs on Mehdi Karroubi’s residence and the mosque of Grand Ayatollah Dastgheib (senior religious figure and critic of the government).

In his statement, Grand Ayatollah Bayat-Zanjani addressed the oppressors who order such hideous acts and the plain-clothed thugs (basij) who execute these brutal attacks while reminding them that we all are from God and will return to God warned: “Didn’t you see what happened to Saddam?  Didn’t you see the fate of powerful oppressors?  We all know what happened to the powerful oppressors.

 I, as a devoted citizen who loves this country, loves this society, loves this people and even loves those who in my opinion mistakenly entered these issues as those who provoke them are aware, advise to confess to your sins and beg for God’s mercy; return to God and return to the teachings of God’s prophets; enough of these disgraceful acts.”

Filed under: Basij, Ghoba Mosque, iran election, Iran News, Iranian protests, Karroubi, revolution, ایران iran, , , ,

فاطمه کروبی: لباس شخصی‌ها به داخل ساختمان تیراندازی کردند / Karroubi prevented from joining Quds day protests by Basij

پارسى

The residence of Mehdi Karroubi was under siege and attacked by Basij and plain-clothed thugs once again today.

Fatemeh Karroubi, wife of Mehdi Karroubi, in a phone interview with BBC Persian said that the Basij thugs opened fire inside the building.  Also, in this interview which was conducted today, Friday Sept. 3rd, Fatemeh Karroubi said that plain-clothed militias gathered in front of Mehdi Karroubi’s home for the fifth consecutive night.  She added: “The difference between last night and the nights before was that they entered the building while they were armed with guns and opened fire, but they were blocked by Karroubi’s security team. 

Mrs. Karroubi said that the siege of the residence started once again this morning and continued until about 3:00PM local time and apparently the plain-clothed thugs are planning to attack again tonight. According to Fatemeh Karroubi, the thugs vandalized the vehicles of the neighbors that were parked in the street, smashed the windows of the building and burned the entrance door and also beat people.

 Fatemeh Karroubi once again stressed that the government and ruling powers must take responsibility for the actions of these organized plain-clothed militia.  It seems like that the main goal for these attacks was to prevent Mehdi Karroubi from attending the Qods Day rally today. Previously, Mehdi Karroubi announced that he would be attending the Qods Day rally today.   Although, because of the siege on his home and the attacks, he was not able to leave the building today.

According to SahamNews the LAN lines of Mehdi Karroubi’s residence have also been disconnected by Basij thugs so that he would  be out of reach.

Filed under: Basij, iran election, Iran News, Iranian protests, Karroubi, revolution, ایران iran, ,

دفاع از حریم مرجعیت / People of Shiraz gather at Ghoba mosque to show their support for Ayatollah Dastgheib

به دنبال اهانت اوباش دولتی به مرجع عالیقدر آیت الله العظمی دستغیب مردم دلیر شیراز در تجمعی حمایت قاطع خود از مرجع سبز را اعلام کردند

Following the shameful actions of pro-government thugs in insulting and attacking the mosque of Grand Ayatollah Dastgheib, senior religious figure and critic of government, the brave people of Shiraz in a gathering announced their full support for this honorable Marajeh – Sept 2, 2010

Some of the chants include:

  • The blood in our veins is a gift to our leader (referring to Dastgheib), martyrdom is our pride!
  • O’ Freedom Leader, We are ready, We are ready!
  • We do not accept humiliation!
  • Just like Abolfazl (Hazrat Abbas ibn Ali), You must hold your ground!

Filed under: Ghoba Mosque, iran election, Iran News, Iranian protests, revolution, ایران iran, , ,

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers