Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

اولین ویدیو از اعتراضات گسترده کارگری در تبریز / Tabriz, Iran – Mass protest of workers in Tabriz

هزاران نفر کارگران تبریزی در سالگرد تصویب قانون (ضد کارگری) کار در هفته اخیر بر علیه این قانون اقدام به تظاهرات چشمگیر کردند. کارگران با شعارهایی نظیر “وزیر بی لیاقت استعفا استعفا” خواهان رسیدگی به ماه ها بیکاری و عدم دریافت حقوق خود شدند. به امید روزهایی بهتر برای این قشر زحمتکش و درود بر کارگران با شرف آذربایجانی

Workers in Tabriz protest against the anti-union labor laws and call for the Minister of Labor to resign.  They also protest against the high unemployment that plagues Tabriz and for the many months of unpaid wages.

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, Iranian workers protest, Tabriz, ایران, ایران iran

پنج‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ هزاران نفر دریاچه اورومیه را فریاد میزنند -تونل ورزشگاه سهند تبریز / Tabriz, Iran – Sept. 15, 2011 Football fans chant against the regime in support of Lake Orumiyeh

دریاچه ارومیه جان میدهد مجلس فرمان قتل دریاچه را میدهد
پنج‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
– بازی تراختورآذربایجان – نفت تهران
اورمو گولو جان وریر ** مجلیس اونون قتلینه فرمان وریر
هزاران نفر دریاچه اورومیه را فریاد میزنند -تونل ورزشگاه سهند تبریز

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, Orumiyeh, Tabriz, ایران

فارسی : آذربایجان زنده باد دشمنانش کور باد / Tabriz, Iran – Sept. 9, 2011 Thousands protest chanting “Long live Azerbaijan, death to it’s enemy”

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, Tabriz, ایران

درگیری شدید و تظاهرات امروز در تبریز / ۱۲ شهریور ۹۰ / Tabriz, Iran – Sept. 3, 2011 Large protests lead to clashes with riot police

Protests erupt again in Orumiyeh and Tabriz as people are angered over Parliament’s decision not to save Lake Orumiyeh, which is drying up.

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, Orumiyeh, Tabriz, ایران, ارومیه

گزارش از حركت نمادين دانشجويان دانشگاه تبريز در سالروز 18 تير / Tabriz, Iran – July 9, 2011 Tabriz University students honor arrested classmates

دانشجو آنلاين: در گراميداشت روز 18 تير , روزي كه پاسخ فرياد دانشجويان آزاديخواه كشور با گلوله داده شد, جمعي از دانشجويان فعال دانشگاه تبريز , با حركتي نمادين ,

حمايت خود را از دانشجويان دربند اعلام كرده و خواستار آزادي تمامي زندانيان سياسي از جمله ساسان واهبي وش و نيما پوريعقوب شدند . فيلم اين حركت نمادين متعاقبا منتشر خواهد شد
——-
متن بيانيه

چراغي به دستم, چراغي دربرابرم
من به جنگ سياهي ميروم
و خورشيدي از اعماق
كهكشانهاي خاكستر شده را روشن ميكند
از 18 تير سال 1378 كه دولتمردان دست به ستاندن آزادي زدند تا به امروز ما در پويندگي راه خويش سر خم ننموده ايم. دوام جنبش دانشجويي از آن روز طليعه و چراغ راه پرشورمان شد تا اراده اي باشد براي نيل به اهداف غني در ميهنمان.شايد به خاطر داريد چه روزها سپري كرديم و چه زخمها بر جان و روحمان زده شد. خيل عظيمي از غيورمردان همگام با جنبش برخواسته دانشجويي به ميدان شتافتند اما دريغ كه ديواري از ظلمت و ستم در برابرمان قد علم كرد. آن زمان كه لعاب اصلاح طلبي از رخ رخت بربست و هتك حرمت آزادي و آزاديخواهان نمايان گشت.و ريا هر چه بيشتر به ابتذال خويش مهر تاييد زد.كاوه و اكبر محمدي ها و عزتها را تقديم راهمان كرديم. واينك در آستانه 18 تير دوستانمان چون نيما پوريعقوب و ساسان واهبي وش به جرم واهي در بندند.و به تازگي شاهد مرگ جانگزاي چندين يار دبستانيمان بوديم.اين خود دليلي است براي ادامه مسير سختي كه پيش رويمان است با هزاران سنگلاخ با هزاران كلوخ
بعد از تهران , فريادي كه از همه جا بلندتر برخاست , تبريز بود.
20 تير نيز در ادامه همين اعتراضات دانشگاه تبريز صحنه حكمراني باتوم و سلاح به دستان شد و ماشينها در خيابان جاي خود را به تانك و زرهي ها داده بودند. گويا كه براي قمع انسان مي آمدند. دانشگاه تبريز با حضور صدها تن از دانشجويان به رگبار بسته شد.به اعتراض بازار بسته شد. دفتر هواپيمايي, بانك صادرات و پمپ بنزين به آتش خشك مردم سوخت. و نزديك به 1000 نفر مجروح و دستگير شدند. آري اين روزها در يادمان حك شده و پيمان جديدي در اذهانمان نگاشته است. كه دلاوري و حرمت انسان در ميان ما مردمان هرگز رنگ نميبازد و رخسار شهر و ايرانمان را از شكوفه هاي ايمان و استقامت آذين ميبندد.فرياد عشق خاموشي ناپذير است و اگر ديكتاتور گمان ميبرد كه با اعمال فشار بر دانشجويان و صدور احكام تعليق و دستگيري و محروميت از تحصيل و اخراج و … و با سركوب مردم آگاه ميتواند تكيه بر اريكه قدرت زند بداند كه ديري نميپايد و صبح نزديك است
خورشيد زنده است
در اين شب سياه…
آهنگ پرصلابت تپش خورشيد را من
روشن تر
پرخشم تر و پر ضرب تر شنيده ام از پيش
دانشجويان دانشگاه تبريز

Filed under: 18 Tir, 18تير, iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Iranian University Protests, Tabriz, ایران

دستگيري يك دختر در تبريز به جرم بد حجابي و هو كردن و گفتن بي شرف بي شرف به نيروي انتظامي توسط مردم حاضر در صحنه / Tabriz, Iran – People boo and chant against the police as they arrest a women for a bad hejab June 2011

Filed under: iran, Iran News, Iranian protests, Tabriz, ایران

شعار نویسی برای ۲۲ خرداد ،وعدهٔ ما ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ تبریز / Tabriz, Iran – Wall writings advertising the 2nd anniversary of uprising over the June 2009 coup

Filed under: 22 Khordad 90, 22 خرداد, iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Tabriz, ایران

جمع آوری دیش ماهوارهها توسط ماموران سرکوبگر خامنه ای درگلپارک تبریز / Tabriz, Iran – Satellite dishes being taken away by regime agents as bystanders look on

Filed under: iran, Iran News, Tabriz, ایران

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers